DFSC 903# 36D超Cup弹灯狂野淫底,鳩x都俾佢吸乾啜净!个场原来就系喺罗湖口岸附近,行几分鐘就到。门面好靚好易认,我地几条友就即刻入去。哩度个冲凉换衫房又大又乾净,唔似其他啲骨场换衫房 up up dup dup ,冲个凉都开心啲。

上到大堂,果然系大场梳化乾净地方又阔,经理问我地做羊,紧系环保。经理话环保做紧推广318 加一送一个大堂加 中 or 泰式,叫我地慢慢做个大堂轻鬆下拣下女先上房。我啲friend 一早系we7 mark 唒女,经理话唔洗惊,有女新黎,就介绍 903 比我,话新佢服务一流。有新女试咁好彩紧系唔放过,一於就要佢!

做完大堂,经理就带我地上房,啲房正常大细,胜左够乾净。(其实我有啲洁癖 ) 我瞓上床等女女黎。过一阵903就到,哗,身材高挑,车头灯够大栈,样都ok,就叫佢入黎起鐘。

Part 1 dup 下倾下偈,女女手艺唔错又够力,一啲都唔求其🏻。原来女女廿几岁,系上海学艺,然后黎深圳想搵多啲钱
Part 2 佢拎左啲水入黎,然后就除左个bra 同 under (我心諗唔系仲猴擒过我呀)。我对住个对咁大既36D 既车头灯,哗大佬点忍呀,即刻就check 下佢,竟然系海绵波。小弟自以前系东莞玩过之前,今次系喺深圳第一次揸到!

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注